Integritetspolicy

Den nya lagen GDPR har börjat gälla i hela EU den 25 maj 2018. För oss och Er innebär den inte någon större praktisk skillnad mot tidigare. Eftersom vi har skyldighet att för journal enligt patientdatalagen ( 2008 ) hanterar vi personuppgifterna ( personnummer,adress, telefon, mediciner ) när dessa är relevanta för genomförandet av tandvården i vårt slutna datasystem.

Våra kallelser sker per utskick av slutna brev eller via telefonnummer vi fått av Er.

Vid uteblivanden sker kontakt även då via telefonnummer vi fått av Er. Uteblir man mer än en gång tas en avgift ut för att täcka en del av vår förlust.

Vi kommer inte att göra några utskick av marknadsföringsskäl- enda undantaget är den gången jag i framtiden slutar och min efterträdare presenteras.

Med Vänlig Hälsning

Reidar Gyllström