Prislista

prislista

100 Undersökning, riskbedömning etc

101 – 920 kr – Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

102 – 760 kr – Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist

103 – 450 kr – Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

105 – 570 kr – Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist

108 – 1670 kr – Utredning utförd av tandläkare

121 – 60 kr – Röntgenundersökning av enskild tand

122 – 270 kr – Röntgenundersökning, delstatus

123 – 880 kr – Röntgenundersökning, helstatus

124 – 490 kr – Röntgenundersökning, Panorama

141 – 575 kr – Studiemodeller, för behandlingsplanering

161 – 540 kr – Salivsekretionsmätning

162 – 300 kr – Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

163 – 1460 kr – Biopsi, inklusive laboratorieundersökning (PAD)

200 Sjukdomsförebyggande åtgärder

201 – 460 kr – Information och instruktion vid risk för karies, gingival eller parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning

203 – 415 kr – Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning

204 – 715 kr – Profylaxskena, per skena

205 – 200 kr – Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd

206 – 370 kr – Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring

300 Sjukdomsbehandlande åtgärder

301 – 460 kr – Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling

302 – 800 kr – Sjukdomsbehandlande åtgärder

303 -1600kr – Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling

311 – 450 kr – Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

312 – 215 kr – Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

321 – 455 kr – Icke-operativ behandling av kariessjukdom

322 – 1025 kr – Stegvis exkavering

341 – 500 kr – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning

342 – 920 kr – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning

343 – 1325 kr – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling

400 Kirurgiska åtgärder

401 – 995 kr – Tanduttagning, en tand

402 – 1590 kr – Tanduttagning, en tand komplicerad

403 – 260 kr – Tanduttagning tillkommande enkel

404 – 3050 kr – Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation

500 ‐ Rotbehandling

501 – 3375 kr – Upprensning och rotfyllning, en rotkanal

502 – 4100 kr – Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler

503 – 4850 kr – Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler

504 – 5360 kr – Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

600 ‐ Bettfysiologiska åtgärder

604- 2100 kr – Mjukplastskena (per skena)

605 – 3600 kr – Bettskena i hård akrylat

700 ‐ Reparativa åtgärder

701 – 700 kr – Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

702 -1040 kr – Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

703 – 1160 kr – Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand

Vanligt förekommande åtgärder

  • Basundersökning – åtg 101 – 920 kr
  • Utökad undersökning – åtg 101 + åtg 103 – 1370 kr
  • Tillkommande röntgenbilder – åtg 121 – 60 kr/st
  • Akutundersökning – åtg 103 – 450 kr
  • Tandutdragning, enkel – åtg 401 – 995 kr
  • Tandutdragning, komplicerad – åtg 402 – 1590 kr
  • Fyllning, en yta – åtg 701 – 740 kr

Statligt tandvårdsstöd

  • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) 20-29 samt över 75 år – 300 kr/år
  • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) 30-74 år – 150 kr/år
  • Särskilt tandvårdsbidrag (STB) – 600kr/halvår (för patienter med särskilda diagnoser/läkemedelsbiverkningar som påverkar munhälsan)

Vad beträffar högkostnadsskyddet vid behandlingskostnader över 3000kr och 15 000kr, se nedanstående länk.

Försäkringskassan